SKU BAS054-AIM-6
Shipping Weight 2.7000kg
Shipping Width 0.260m
Shipping Height 0.160m
Shipping Length 0.410m
Shipping Cubic 0.017056000m3