SKU 1670
Shipping Weight 0.6000kg
Shipping Width 0.310m
Shipping Height 0.110m
Shipping Length 0.240m
Shipping Cubic 0.008184m3