SKU 2592
Shipping Weight 3.2500kg
Shipping Width 0.280m
Shipping Height 0.210m
Shipping Length 0.410m
Shipping Cubic 0.024108000m3