SKU 1148
Shipping Weight 2.9500kg
Shipping Width 0.210m
Shipping Height 0.110m
Shipping Length 0.360m
Shipping Cubic 0.008316000m3